9 septembre 2014 2 09 /09 /septembre /2014 14:34

Décembre 2019

 • 1.  *  KHEBOUR BOUKHALFA                                                       ALGER  
 • 2.  * OULD ALI KARIM                                                             TIZI OUZOU  
 • 3.  * BOUKEBOUCHE ABDELHAFID                                           MILA  
 • 4.  *  YOUNSI SMAINE                                                                ORAN  
 • 5.  * ACHOUR SMAIL                                                              BOUMERDES  
 • 6.  * RAKEM ABDELMOUMENE                                             ALGER  
 • 7.  * ABDI MOUNIR                                                                    ALGER  
 • 8.  * ZITOUNI ABDERRAHMANE                                               SETIF  
 • 9.  * AMARA ZAKARIA                                                                ALGER  
 • 10.  * OUADA OUALID                                                                  SETIF  
 • 11.  * AMRANE BRAHIM                                                             ALGER  
 • 12.  * BOUKHALFA MOHAMMED                                               ALGER  
 • 13.  * GUELLIL OUMAYMA                                                         ALGER  
 • 14.  * CHEURFI HAKIM                                                               SKIKDA
 • 15.  * CHEROUANA KHALED                                                CONSTANTINE  
 • 16.  * DJAHNIT ABDELRRAZAK                                                    ALGER  
 • 17.  * DELLAS M’HAMED                                                           SAIDA
 • 18.  * ZAOUI MED AMINE                                                        SAIDA  
 • 19.  * AIT AISSA BELAID                                                             ALGER  
 • 20.  * ADAM KHOUDI                                                          BOUMERDES  
 • 21.  * AKACHE AHMED                                                             BATNA  
 • 22.  * BENARROUS HOCINE                                                        BLIDA  
 • 23.  * MERABET ABDELKARIM                                                  ALGER  
 • 24.  * KABACHI FAYSSAL                                                             SETIF  
 • 25.  * ABDELLI HILAL                                                                  BISKRA  
 • 26.  * YEFSAH WAHAB                                                               BATNA  
 • 27.  * BENYETOU  MADJID                                                       ALGER                
 • 28.  * KESSAI ALAOUA                                                               BEJAIA  
 • 29.  * BRAHIMI REDOUANE                                                     ALGER  
 • 30.  * DEDDOUCHE ISLAM                                                       ALGER
 • 31.  * AIT SALEM ALI                                                            TIZI OUZOU  
 • 32.  * AISSAT YAHIA                                                                 BEJAIA
 • 33.  * ALLOUACHE ALI                                                              BATNA  
 • 34.  * IKHLEFHOUM ABDENOUR                                            ALGER  
 • 35.  * KHIARI LOTFI                                                                   ALGER  
 • 36.  * ALILI WALID                                                                   BEJAIA  
 • 37.  * OUKILI AZZEDINE                                                        ALGER  
 • 38.  *DJEBBAR FOUDIL                                                           ALGER  
 • 39.  * LATRACHE ABDELHAMID                                             ALGER                       
 •  40.  * ABDELHAK GUELIL                                                        ALGER  
 • 41.  * ZAIMECHE MOHAMMED                                           JIJEL  
 • 42.  * ALOUANE LOKMANE                                                  SKIKDA  
 • 43.  * BEJAOUI WALID                                                           BATNA  
 • 44.  * LALAMI ZOUBIR                                                            ORAN  
 • 45.  *HAIMEUR HADI                                                      CONSTANTINE  
 • 46.  * CHAOUI SLIMANE                                                 OUMBOUAKI
 • 47.  * HEBESSE MAHIEDDINE                                           ALGER  
 • 48.  * YAHOU ALI                                                                   BÉJAIA  
 • 49.  * AZEROUAL MOUADH                                                  BATNA  
 • 50.  * BENDJILALI LARBI                                                       BÉCHAR
 • 51.  * LOUCIF MED LAMINE                                                BATNA  
 • 52.  * BELATRACH MOULOUD                                               MÉDEA  
 • 53.  * AYACHI ABDERRAHMANE                                        SKIKDA  
 • 54.  * TEBIB REDOUANE                                                     ALGER
 •  55.  *AIACHI MOHAMED                                                     ALGER  
 • 56.  * KISMOUN DJAMEL                                                     SKIKDA
 • 57.  * BOURAHLA MOHAMED                                               JIJEL  
 • 58.  * BENARIBA ABDELRAHMAN                                        ALGER  
 • 59.  * BOUDOUDA AHMED                                              (CONSTANTINE)  
 • 60.  * YEFSAH SAID                                                          (TIZIOUZOU)  
 • 61.  * HOUAIT ABDELKRIM                                               (ALGER)  
 • 62.  * BENZEMOURI RACHID                                            (MSILA)  
 • 63.  * MEGHARI MOURAD                                                (ALGER)  
 • 64.  * BEKNADJ DJAMAL                                                   (BEJAIA)  
 • 65.  * BELAZIZ MOHAMED ABDELAZIZ                             (ALGER)  
 • 66.  * BENGATI ABDENNOUR                                            (ALGER)  
 • 67.  * BELEDJHEM MOHAMED LAMINE                          (SKIKDA)  
 • 68.  * LATRECH YOUSRI                                                     (SKIKDA)  
 • 69.  * TAMARANTE AMAR                                                (BLIDA)  
 • 70.  * MADOUNI RABAH                                                 (ALGER)  
 • 71.  * DJEMAI ZOUGHLACHE DAOUD                              (ALGER)  
 • 72.  * OUADI ABDELKADER                                              ( ORAN)  
 • 73.  * GUELIL AYMEN DJALIL                                            (ALGER)  
 • 74.  *HAMOUDI ADNANE                                               (ALGER)
 •  75.  *OUTEMZABET NAIM                                             (BEJAIA)  
 • 76.  * BOUDJEDIEN ABDELWAHAB                                 (ALGER)  
 • 77.  * LEBDI LOKMANE                                                  (SKIKDA)
 •  78.  * YEFSAH TEDJEDDINE NAWFEL                              (BATNA)
 •  79.   * AMAR TAMARANET  
 • 80.  * YOUSRI LATRECHE  
 • 81.  * BEN ZEMMOURI RACHID
 •  82.  * BELAZIZ MOHAMED ABED EL AZIZ  
 • 83.  * MOUNIR ABDI  
 • 84.  * BENGATI ABDENNOUR  
 • 85.  * BELEDJHEM MOHAMED LAMINE  
 • 86.  * CHEROUANA KHALED  
 • 87.  BEKNADJ DJAMAL  
 • 88.  BOUDOUDA AHMED  
 • 89.  YEFSAH SAID  
 • 90.  HOUAIT ABDELKRIM  
 • 91.  MEGHARI MOURAD  
 • 92.   ABDOU YOUNES                                       -ORAN-  
 • 93.  FELLAHI YLIES                                      -SÉTIF-  
 • 94.  BOUAOUD HICHEM                              -SÉTIF-  
 • 95.  MAKHLOUF ZOUBIR                             -BOUIRA-  
 • 96.  HAREM MOHAMED                                -BOUIRA-  
 • 97.  MERAD MOSTEFA                             -CHELGHOUM LAÏD-  
 • 98.  SELLAH HOCINE                                     -BLIDA-  
 • 99.  KHAMES ABDELHAK                            -CONSTANTINE-  
 • 100.  RAMDANI MOHAMED                             -BOUIRA-  
 • 101.  KERRAS KARIM                                         -ORAN-  
 • 102.  BEKKAI ALI                                               -ORAN-  
 • 103.  BENCHAABANE ANIS                            -ALGER-  
 • 104.  BENDRISS ZAKI                                       -ORAN-  
 • 105.  BOUKTIT BILLEL                                      -BÉJAÏA-  
 • 106.  ZENDAGUI MOHAMED RAMI                  -BISKRA- 
 • 107.  ABID FAYÇAL                                              -SAÏDA-  
 • 108.  MEKIDECHE MOHAMED                    -ALGER-
 •  109.  BRIHOUM NOUREDDINE                                           -JIJEL-  
 • 110.  CHETTABI  KHALED                                                     -ALGER-  
 • 111.  ACHOUR ABDELLAH                                                 -NAAMA-  
 • 112.  BENCHERIF LAHOUARI                                               -ORAN-
 •  113. DJEBIR SADDEK                                                             -SETIF -  
 • 114.  BEN RABIA ABDELLATIF                             –BORDJ BOU ARRERIDJ-
 •  115. BENSELLA ZAKARYA                                                   -NAAMA-  
 • 116.  BOUROUINA RIAD                                             -SETIF  
 • 117.  ALI HADJI KARIM                                              -CHELEF  
 • 118.  FALAHI ADELKADER                                           -SETIF  
 • 119.  CHEDIDI HAMZA                                              -SETIF  
 • 120.  FALLAH  MAHIEDINE                                         -TIARET
 •  121. HAMRI YAHIA                                                  -TIPAZA  
 • 122.  BOUSBIAT TARIK                                               -SETIF
 • 123.  Itibrout Toufik    Alger
 • 124.  Meguhout Ahmed   Constantine
 • 125. BOUDRIFA OKBA   SETIF
 • 126. SADAOUI NASSIM   ALGER
 • 127. KEROUM HAMOU   SAIDA
 • 128. BOURABA TAHAR   ALGER

 

04 06 2019 

4e LISTE DES INTERMEDIAIRES DE LA FAF

La Commission du statut de joueurs de la fédération algérienne de football et conformément aux recommandations de la FIFA rend public la troisième (ae)  liste d’intermédiaires dont les dossiers ont été acceptés et qui est composée de :

 

Khebour Boukhalfa Alger

Ould Ali Karim Tizi Ouzou

Boukebouche Abdelhafid Mila

Younsi Smaine Oran

Achour Smail Boumerdes

Rakem Abdelmoumene Alger

Zitouni Abderrahmane Setif

Amara Zakaria Alger

Ouada Oualid Setif

Amrane Brahim Alger

Boukhalfa Mohammed Alger

Guellil Oumayma Alger

Cheurfi Hakim Skikda

Cherouana Khaled Constantine

Djahnit Abdelrrazak Alger

Dellas M’hamed Saida

Zaoui Med Amine Saida

Adam Khoudi Boumerdes

Akache Ahmed Batna

Benarrous Hocine Blida

Merabet Abdelkarim Alger

Kabachi Fayssal  Setif

Abdelli Hilal Biskra

Yefsah Wahab Batna

Kessai Alaoua Bejaia

Brahimi Redouane Alger

Deddouche Islam Alger

Ait Salem Ali Tizi Ouzou

Aissat Yahia Bejaia

Allouache Ali Batna

Ikhlefhoum Abdenour Alger

Khiari Lotfi Alger

Alili Walid Bejaia

Djebbar Foudil Alger

Latrache Abdelhamid Alger

Abdelhak Guelil Alger

Zaimeche Mohammed Jijel

Alouane Lokmane Skikda

Bejaoui Walid Batna

Lalami Zoubir Oran

Haimeur Hadi Constantine

Chaoui Slimane Oum El Bouagui

Hebesse Mahieddine Alger

Yahou Ali Béjaia

Azeroual Mouadh Batna

Bendjilali Larbi Béchar

Loucif Med Lamine Batna

Belatrach Mouloud Médea

Ayachi Abderrahmane Skikda

Tebib Redouane Alger

Kismoun Djamel Skikda

Bourahla Mohamed  Jijel

Benariba Abderahmane Alger

13 01 2019

3e LISTE DES INTERMEDIAIRES DE LA FAF

La Commission du statut de joueurs de la fédération algérienne de football et conformément aux recommandations de la FIFA rend public la troisième (3e)  liste d’intermédiaires dont les dossiers ont été acceptés et qui est composée de :

 1. Boudouda Ahmed (Constantine)
 2. Yefsah Said  (Tizi-Ouzou)
 3. Houait Abdelkrim (Alger)
 4. Benzemouri Rachid (Msila)
 5. Meghari Mourad  (Alger)
 6. Beknadj Djamal (Bejaia)
 7. Belaziz Mohamed Abdelaziz  (Alger)
 8. Bengati Abdennour  (Alger)
 9. Beledjhem Mohamed Lamine  (Skikda)
 10. Latrech Yousri   (Skikda)
 11. Tamarante Amar  (Blida)
 12. Madouni Rabah   (Alger)
 13. Djemai Zoughlache Daoud (Alger)
 14. Ouadi Abdelkader  (Oran)
 15. Guelil Aymen Djalil (Alger)
 16. Hamoudi Adnane (Alger)
 17. Outemzabet Naim  (Bejaia)
 18. Boudjedien Abdelwahab (Alger)
 19. Lebdi Lokmane    (Skikda)
 20. Yefsah Tedjeddine Nawfel  (Batna)

 

02. 01. 2019, 

2E LISTE DES INTERMEDIAIRES DE LA FAF

La Commission du statut de joueurs de la fédération algérienne de football et conformément aux recommandations de la FIFA rend public la deuxième (2e)  liste d’intermédiaires dont les dossiers ont été acceptés et qui est composée de

 1. MEKIDECHE MOHAMED -Alger-
 2.  BRIHOUM NOUREDDINE -Jijel-
 3.  CHETTABI  KHALED -Alger-
 4.  ACHOUR ABDELLAH -Naâma-
 5.  BENCHERIF LAHOUARI -Oran-
 6.  DJEBIR SADDEK -Sétif –
 7.  BEN RABIA ABDELLATIF –BORDJ BOU ARRERIDJ-
 8.  BENSELLA ZAKARYA –Naâma-

Les intermédiaires de la FAF doivent s’acquitter de la somme de dix-mille dinars (10 000 DA) à virer sur le compte de la FAF N° : 002 00090 90 090 50 083/65

23 12 2018

1e LISTE DES INTERMEDIAIRES DE LA FAF

Suite aux recommandations de la FIFA, la Commission du statut de joueur de la Fédération algérienne de football a arrêté une première liste d’intermédiaires de joueurs. Les intermédiaires qui ne figurent pas sur celle liste ne sont pas reconnus par les instances du football. Les inscriptions restent par ailleurs toujours ouvertes.
Liste des intermédiaires dont les dossiers ont été acceptés :

 

 1. ABDOU Younes -Oran-
 2. FELLAHI Ylies -Sétif-
 3. BOUAOUD Hichem -Sétif-
 4. MAKHLOUF Zoubir -Bouira-
 5. HAREM Mohamed -Bouira-
 6. MERAD Mostefa -Chelghoum Laïd-
 7. SELAH Houcine -Blida-
 8. KHAMES Abdelhak -Constantine-
 9. RAMDANI Mohamed -Bouira-
 10. KERRAS Karim -Oran-
 11. BEKKAI Ali -Oran-
 12. BENCHAABANE Anis -Alger-
 13. BENDRISS Zaki -Oran-
 14. BOUKTIT Billel -Béjaïa-
 15. ZENDAGUI Mohamed Rami -Biskra-
 16. ABID Fayçal -Saïda-

Partager cet article

Repost0

commentaires

M
MECHARBAT, cherche manager DE FOOTBALL SVP VOILA MON N° 0779432670
Répondre
M
JOUEUR ,CHERCHE MANAGER DE FOOT A ALGER....
Répondre
B
Joueur de CRBelouezded (CRB) cherche un manager
Répondre
R
Slm contact moi c'est qui ce joueur
M
Salut je me nomme meziane jalel et je joue dans un club uschaouia 2017 2018 2019 don jaimerais avoir un centre de formation ou club amater pour bien m'exprime je suis un attaquant je cherche un manageur si possible svo aidez moi. En cas besoin mon numero 00213552719526 je vous remercie.
Répondre
S
salut je me nomme adel sabrai et je joue dans un club magenya et zdo tloucjent 2017/2018/2019don j'aimerais avoir un Centre de formation ou club amater pour bien m'exprimé je suis un gardin je charche un manageur si possible svp aidez moi . en cas besoin mon numero est :0674397507 je vous remercie.
Répondre
C
salut je me nomme chebcheb alaa et je joue dans un club GCM lage 2003 j'aimerais avoir un Centre de formation ou club europe pour bien m'exprimé je suis un arriere droi je charche un manageur si possible svp aidez moi . en cas besoin mon numero est :+230778253741 je vous remercie.
Répondre
S
Salem je m'appelle Sadout Salim , j'ai 21 ans , je suis de Ain Defla , joueur aillier , j'ai jouer pour SCD Ain Defla toutes les categories sauf l'année derniere ils m'en lance avec les séniors de RAAD Ain Defla en ma 1er annee junior ,puis cette année j'était selectionner avec MCA alors j'ai joué cette annêe <br /> pour la Mouloudia d'Alger MCA (espoir) .<br /> Et maintenant je cherche une chance pour intégrer un club en sénior . <br /> Je souaiterai trouver une réponse favorable de votre part . <br /> Voici mon numero : 06 67 26 61 77 merci d'avance
Répondre
T
Salem je m'apelle tadjine abdelhamid j'ai 25 ans je suis d'alger j'étais senior avec nrbr reghaia en 2013/4 et maintenant je cherche une chance pour intégrer un club. Je souhaiterai trouvé une réponse favorable de votre part.<br /> Ici joint mon numéro: 0559 197 829 Merci
Répondre
A
salam je suis allouti mohammed joueur de 26 ans aillier droit j'ai jouer pour le rckouba tout les categorie ecole de boualem amirroche et j'etais buteurs dans tout les categorie chaque annee ,ils m'en lance avec les sinior en ma 1er annee junior un tres bon parcour avec des jaurnnaux qui preuve , selectionner avec la selection d'alger et partcipe au concours nike et j'etais classer le 3eme en algerie <br /> jais joues pour le crbelouezdad avec bouali et waboufarik chez dob mounir j'ai tout les preuves de se que je dit <br /> ilya 2ans de ca que j'avais une petite blessure et pour ne pas perdre du competion j'ai accepter l'ofre de monssieur dahman chikh avec cakouba et hamdoulillah je suis tres en forme et apte 10/10 merci . mon numero de telephone 0556244590
Répondre
O
salut je me nomme osamnia khaled et je joue dans un club GCM u19 j'aimerais avoir un Centre de formation ou club europe pour bien m'exprimé je suis un milieu offensif mais souvent je joue en attaque je cherche un manageur si possible svp aidez moi . en cas besoin mon numero est :+230790343288 et mon email est osamnia29@@gmail.com je vous remercie.
Répondre
M
Je suis madeche rabah joueur de football espoir usm alger
Répondre
C
Je suis Shams al-Din, joueur de football, j'ai le potentiel pour jouer, je n'ai pas aidé, j'ai joué dans plusieurs équipes mais il y avait des choses et des raisons qui ne m'ont pas quitté, j'ai montré mon talent, j'ai participé au concours Nike qui se tenait ici en Algérie et Oran.
Répondre
C
السلام عليكم انا شمس الدين لاعب كرة قدم و عندي امكانيات للعب فلم يساعدني الحض.. لعبت في عدة فرق لكن كانت هناك امور واسباب لم تتركني ابرهن موهبتي مع اني شاركت في مسابقة نايك التي اقيمت هنا في الجزائر وهران ..شكرا
Répondre
C
السلام عليكم انا شمس الدين لاعب كرة قدم و عندي امكانيات للعب فلم يساعدني الحض.. لعبت في عدة فرق لكن كانت هناك امور واسباب لم تتركني ابرهن موهبتي مع اني شاركت في مسابقة نايك التي اقيمت هنا في الجزائر وهران ..شكرا
Répondre
T
salut je me nomme Touré Yannick je suis ivoirien et je joue dans une acdemie ivoirienne j'aimerais avoir un Centre de formation ou club europe pour bien m'exprimé je suis un milieu offensif mais souvent je joue en attaque svp aidez moi . en cas besoin mon numero est :+22546563530 et mon email est toureyannick5@gmail.com je vous remercie.
Répondre
Z
Bonjour je suis jeune joueur footballeur a l'age de 17ans on m'appel zoundji memel,monbposte est la deffennse,taille 1m76. Je vous sollicite de m'invité a des essaie ou des teste u' peit partour car j'ai comffiance a mon tallent .merci de me contacté mon numero:+229 62016513.
Répondre
R
Je Hasnaoui Ramzi d'Algérie 24 ans pour l'équipe de football<br /> Hauteur 1,65 mètres. Je joue l'attaquant parce que je 400 mètres runner
Répondre
K
Je m'appel kone saibou ne le 1 janvier 1995 je suis un millieu du terraint deffencif j'ai 75kg et 1.85m le reste de commentair sur le terraint
Répondre
M
William

Abonnez-vous أشتركوا ٱخر أنباء

Ambiance Réseaux Sociaux تابعونا على المواقع الإجتماعية

Roll Over Beethoven